Dagcompetitie SBV 2018-2019

Dagcompetitie behaalde moyenne per maand

[table “” not found /]

 

Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:

Naam - Naam van de speler

Aanvang - Behaalde Moyenne vorig seizoen

Actueel - Behaalde Moyenne huidig seizoen

Actueel vs Aanvang - procentuele afwijking Actueel versus Aanvang (plus is stijging en minus daling behaalde moyenne)

Maand - jaar - Behaalde maand moyenne

Trend 2019 - Geeft met plus en min aan de afwijking ten opzichte van  streef moyenne

 

Opmerking

In bovenstaand overzicht is de behaalde moyenne in de maanden september, oktober en november  een score bij benadering. Het aantal speelbeurten is voor deze maanden namelijk niet vast gelegd. Wel is de totaal moyenne over deze maanden bekend omdat het aantal beurten  en de behaalde punten voor deze drie maanden wel is vastgelegd.

 

Dagcompetitie detail informatie

[table “” not found /]

 

Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:

Naam - Naam van de speler

Huidig Moy  - Behaalde moyenne in huidig seizoen

Caramboles Totaal - Totaal aantal gemaakte caramboles in huidig seizoen

Beurten Totaal - Totaal aantal beurten in huidig seizoen (gespeelde wedstrijden x 20 beurten)

H. Serie - Hoogst aantal gemaakte caramboles in 1 beurt. Gemaakt in huidig seizoen

Aanvangs Moy. - Behaalde moyenne in vorig seizoen

Gespeeld - Gespeelde wedstrijden in weergegeven maand

Caramboles - Gemaakte caramboles in weergegeven maand

H. Serie - Hoogste Serie in weergegeven maand