Contributie

De contributie bedraagt € 110 per kalenderjaar. Er wordt de leden 2 keer in het jaar, februari en september, een nota van € 55 gestuurd.
Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddagen zijn de biljarts beschikbaar voor de leden. Ja kan je eigen speelmiddag bepalen, terwijl je ook alle speelmiddagen mag biljarten.
Om de week, op de dinsdagmiddag, wordt er bandstoten gespeelt door een selecte groep clubleden. Hier zijn geringe kosten aan verbonden.
Op de vrijdagmiddagen worden competitiewedstrijden gespeelt door 1 of 2 van de drie wedstrijdteams.
De maanden juli en augustus is er geen biljarten en is de Bark gesloten.

Bandstoten:

Deelname voor het bandstoten is 20 euro op jaarbasis, de nota wordt in februari toegestuurd. Er kunnen maximaal 22 à 24 personen deelnemen. Informeer gerust als je belangstelling hebt.

DBGD Competitie:

SBV neemt op dit moment met 3 teams deel aan de competitie DBGD. De wedstrijden worden met 4 spelers gespeeld. Er zijn kosten aan verbonden. De thuiswedstrijden worden altijd op de vrijdagmiddagen gespeeld, uitwedstrijden op verschillende doordeweekse dagen.
Informatie over te spelen en gespeelde wedstrijden is te vinden op de sites www.DBGD.nl of www.biljartpoint.nl.

Vrije inloopdagen:

In de maanden mei en juni zijn er geen wedstrijden meer en kan er in principe 5 middagen in de week van de biljarts gebruik gemaakt worden.
Iedere wijziging op bovenstaande zal vroegtijdig aan de leden kenbaar worden gemaakt.