ALV Maandag 11 Maart

Beste leden,

Hierbij doe ik de vooraankondiging van de te houden jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, om alvast in je agenda te noteren.

Op maandag 11 maart houden we de ALV in de Bark om 14.00 uur.
De agenda en overige stukken worden binnenkort aan jullie gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Pier Hiemstra
Secretaris SBV Zuidlaren
06 37545485